W badaniu pojawiły się również odniesienia do naszej kondycji materialnej. 4 proc. badanych uważa, że zarabiamy mało, pozostajemy bez pracy, jesteśmy zmuszeni emigrować, bo w kraju brak perspektyw. 1 proc. badanych uważa, że kraj jest źle zarządzany, Polacy zaś - blokowani przez rząd, władze, źle traktowani przez państwo.JACY JESTEŚMY POLACY? I Wstęp: Panuje powszechne przekonanie, że każdy naród wyposażony jest w szczególne i trwałe cechy charakteru, czego odzwierciedleniem są stereotypowe sądy o różnych nacjach, utrwalone chociażby w przysłowiach czy w dowcipach."Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy?" Taki niecodzienny tytuł nosi jeden z najbardziej znanych obrazów Paula Gauguina. Artysta żył w latach 1848 - 1903 i jest zaliczany do najważniejszych francuskich postimpresjonis…