Wyniki wyszukiwania dla: Charakterystyka grupy wychowawczej

Charakterystyka grupy wychowawczej w internacie

Charakterystyka grupy wychowawczej W skład grupy II wchodzi 9 uczniów funkcjonujących na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym. Wychowankowie poruszają się samodzielnie, są sprawni ruchowo w stopniu przeciętnym.Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw czy Sali gimnastycznej. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.Charakterystyka grup wychowawczych. W naszej placówce znajdują się trzy grupy wychowawcze. Od początku roku szkolnego 2009/2010 zostały wprowadzone klaso-grupy tzn.: gr. I to I klasa, gr. II to II klasa i gr. III to III klasa. Szkoła jak i każda grupa wychowawcza jest oddz…

Czytaj więcej

Charakterystyka grupy wychowawczej

Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw czy Sali gimnastycznej. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.Charakterystyka grup wychowawczych. W naszej placówce znajdują się trzy grupy wychowawcze. Od początku roku szkolnego 2009/2010 zostały wprowadzone klaso-grupy tzn.: gr. I to I klasa, gr. II to II klasa i gr. III to III klasa. Szkoła jak i każda grupa wychowawcza jest oddzielona od siebie .CHARAKTERYSTYKA GRUPY Grupa II w tym roku szkolnym to 14 dziewcząt w przedziale wieku od 9 do 19 lat. Do klasy III szkoły podstawowej uczęszcza 1 wychowanka, do klasy I gimnazjum 1 wychowanka, do klasy III gimna…

Czytaj więcej