Sprawdzian "Człowiek i środowisko" - test sprawdzający - rozdział 4. Oryginalne materiały pochodzą z książki Puls Życia dla klasy 8. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowaniagrupa b Wpływ człowieka na środowisko Test, który masz przed sobą, składa się z 14 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczb punktów możliwą do uzyskania za poprawną odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 23 punkty.Klucz odpowiedzi do sprawdzianu "Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze" OLD; geografia; szkoła ponadgimnazjalna; Tylko geografia (NPP) Tylko geografia (NPP) Część IV. Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze ; Zasoby do rozdziałuKluc…